تقسیط شهریه روش تقسیط شهریه

دانشجویان گرامی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت پرداخت شهریه ثابت ، می توانند از تسهیلات قرض الحسنه ( با نرخ کارمزد 2% )  با شرایط زیر استفاده نمایند:

- دانشجو میبایست از طریق زیر نسبت به ثبت درخواست  و تایید آن اقدام نماید. شایان ذکر است پس از تایید مدیر مالی سازمان مرکزی ، تسهیلات شهریه برای دانشجو محاسبه خواهد شد.

پیش خوان خدمت -> درخواست تقسیط شهریه -> درخواست جدید

-  تعداد اقساط حداکثر سه قسط  و مبلغ وام حداکثر به میزان شهریه ثابت می باشد.

- سررسید بازپرداخت اقساط  به شرح زیر می باشد :

            سررسید اولین قسط 1396/07/20

            سررسید دومین قسط 1396/08/20

            سررسید سومین قسط 1396/09/20

 توجه 1: جهت مشاهده وام ثبت شده و تاریخ باز پرداخت اقساط از روش زیر اقدام نمایید:

آموزش -> اطلاعات جامع دانشجو -> انتخاب لینک شهریه سرترم 3961

توجه 2: دانشجو میبایست در موعد مقرر شده نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید، شایان ذکر است در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط  ، دانشجو به اندازه مبلغ قسط پرداخت نشده بدهکار می گردد.

 
امتیاز دهی